Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, siekdamas užtikrinti, kad veikla visose jam pavestose srityse būtų maksimaliai vieša, skaidri ir veiksminga, vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Centras „Dainava“ asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Centre „Dainava“ (kyšininkavimu, tarpininko kyšininkavimu, papirkimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir kitomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą) , kviečia netylėti, o apie tai pranešti.

Elektroninio pašto adresu korupcija@centrasdainava.lt galima pranešti apie galimai korupcijos požymių turinčią Centro „Dainava“ darbuotojų veiklą. Pranešimai gali būti anoniminiai – jie naudojami kaip korupcijos ar kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonė.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai www.stt.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre „Dainava“ yra mokymo dalies vadovė Aušra Bagdonavičienė. Susisiekti galite el. paštu korupcija@centrasdainava.lt arba telefonu (8-313) 59101

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

2020 m. Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo vertinimas (AKL) VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro "Dainava" direktorės patvirtinti veiklos sričių vertinimo aprašymai

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava" atsparumo korupcijai lygis

2019 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava"

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava"

Kovos_su_korupcija_programa_2016-2018m.

Kovos_su_korupcija_programos_įgyvendinimo_priemonių_planas

Darbuotojų_elgesio_kodeksas_2016m.

Taisyklės_susidūrus_su_korupcinio_pobūdžio_veika

Informacija atnaujinta 2021-11-12