MOKYMO PROGRAMOS

 

Parengtos ir Valstybės tarnybos departamente prie LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos mokymo programos:

 • STRATEGINIS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
 • SOCIALINIO DARBO SAVIVALDYBĖSE EFEKTYVUMAS (16 akad. val.)
 • ORGANIZACINĖ KULTŪRA (16 akad. val.)
 • INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS (16 akad. val.)
 • EFEKTYVŪS VADOVAI - ĮKVEPIANTYS LYDERIAI (16 akad. val.)
 • VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ TRAUMŲ PSICHOLOGIJA. KONFLIKTŲ IR STRESO ĮVEIKIMO BŪDAI (16 akad. val.)
 • PVMĮ-O TAIKYMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE YPATUMAI (16 akad. val.)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS RENGIANT SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS (16 akad. val.)
 • STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ BEI STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARČIŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS PAGAL TARPTAUTINĖS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ FEDERACIJOS (FIDIC) REIKALAVIMUS (16 akad. val.)
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISĖS IR STATYBOS TEISĖS REFORMA (16 akad. val.)
 • SUTARČIŲ TEISĖ. SUTARČIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMO YPATUMAI (16 akad. val.)
 • DARBO KODEKSO IR JO NAUJOJO PROJEKTO BEI SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
 • SENIŪNIJOS VEIKLOS STIPRINIMAS ĮTRAUKIANT SENIŪNAIČIUS (16 akad. val.)
 • CIVILINIO KODEKSO NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VAIKO IR TĖVŲ SANTYKIUS, TAIKYMAS: NAUJAUSIA TEISMŲ PRAKTIKA (16 akad. val.)
 • KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (16 akad. val.)
 • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
 • STRATEGINIO PLANAVIMO SAVIVALDYBĖSE REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PROCESAS (16 AKAD. VAL.)
 • VIETOS SAVIVALDA IR POLITIKA (16 akad. val.)
 • INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA (16 akad. val.)
 • ŽALINGO TURINIO ĮTAKA SKIRTINGOMS AMŽIAUS GRUPĖMS. PSICHOLOGINĖS PRIEMONĖS, PADEDANČIOS VAIKAMS/PAAUGLIAMS ATSIRIBOTI NUO JŲ PSICHIKAS ŽALOJANČIOS INFORMACIJOS (16 akad. val.)
 • PROJEKTŲ VALDYMAS IR APSKAITA (24 akad. val.)
 • PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOJE (16 akad. val.)
 • ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO SURAŠYMAS IR ADMINISTRACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ DARBE (16 akad. val.)
 • DARBO SANTYKIŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA (16 akad. val.)
 • INFORMACINIS STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI. TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
 • FINANSINIO TURTO APSKAITA PAGAL VSAFAS. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
 • VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ IR APSKAITOS VALDYMAS (16 akad. val.)
 • VEIKLOS IR VALDYMO AUDITAS. KONTROLĖS PRINCIPAI VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOJE PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
 • NAUJA SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR PERSONALO VALDYMO SISTEMA: KAIP TINKAMAI PASIRUOŠTI IR EFEKTYVIAI VEIKTI (16 akad. val.)
 • SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO GYVENTOJAMS POKYČIAI SAVIVALDYBĖSE IR NAUJŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS. BENDRADARBIAVIMAS IR PERSPEKTYVOS (16 akad. val.)
 • ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMO BŪDAI VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
 • BENDRUOMENIŠKUMAS IR SAVIVALDA (16 akad. val.)
 • SUTARČIŲ TEISĖS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (16 akad. val.)
 • VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ. PROJEKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
 • SOCIALINĖS EKONOMIKOS PLĖTRA: NAUJOS GALIMYBĖS UŽTIKRINTI GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ IR BŪTINIAUSIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ (16 akad. val.)
 • SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖS POLITIKOS FORMAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
 • KOMPETENCIJŲ MODELIO TAIKYMAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYME (16 akad. val.)
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOJE (24 akad. val.)
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (24 akad. val.)
 • DARBAS KOMANDOJE (24 akad. val.)
 • RYŠIAI SU VISUOMENE IR ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS (24 akad. val.)
 • SVARBIAUSIŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (24 akad. val.)
 • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PILIEČIAMS IR KITIEMS ASMENIMS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO METODIKOS PRAKTINIS TAIKYMAS (16 akad. val.)
 • ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO VIENO LANGELIO PRINCIPU ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
 • BENDROJO VERTINIMO MODELIO IR KITŲ KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
 • DARBAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE (16 akad. val.)
 • EMOCINIS INTELEKTAS IR LYDERYSTĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBE (16 akad. val.)
 • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR AKTYVUS BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMAS SOCIALINĖJE VEIKLOJE. KONFLIKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
 • STRATEGINIS PLANAVIMAS (16 akad. val.)
 • GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS VIETOS REIKALŲ TVARKYME (16 akad. val.)
 • SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR JOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
 • SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMA: RENGIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ(16 akad. val.)
 • VIEŠIEJI PIRKIMAI SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
 • VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI (16 akad. val.)
 • APSKAITOS POLITIKA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE: TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
 • ATSTOVAVIMO IR BENDRAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS (16 akad. val.)
 • SAVIVALDYBIŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
 • SENIŪNO KAIP VADOVO IR BENDRUOMENĖS LYDERIO GEBĖJIMŲ UGDYMAS (16 akad. val.)
 • SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS IR SISTEMOS PLĖTRA (16 akad. val.)
 • BUHALTERINĖ APSKAITA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
 • JURIDINIŲ SKYRIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
 • PILIEČIŲ APTARNAVIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOSE „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU (16 akad. val.)
 • SENIŪNIJOS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVARKYMAS (16 akad. val.)
 • SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
 • SENIŪNIJŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (16 akad. val.)
 • STRATEGINIS PLĖTROS PLANAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
 • VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
 • VIEŠIEJI PIRKIMAI: NAUJOVĖS IR PRAKTINIS TAIKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
 • VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO FORMUOJANT INSTITUCIJOS IR VISUOMENĖS SANTYKIUS (16 akad. val.)
 • BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
 • DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR ATSIDAVIMO ORGANIZACIJAI (LOJALUMO) VYSTYMAS (16 akad. val.)
 • KOKYBĖS VALDYMO YPATUMAI VIEŠAJAME SEKTORIUJE (16 akad. val.)
 • ORGANIZACIJOS IR PADALINIŲ VIDINĖ KULTŪRA, JOS KŪRIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
 • SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ SKYRIŲ SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
 • SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (16 akad. val.)
 • STRATEGINIS IR TAKTINIS PLANAVIMAS SAVIVALDYBIŲ PADALINIUOSE (16 akad. val.)
 • VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS IR SUSIRINKIMAMS (16 akad. val.)
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
 • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI (16 akad. val.)
 • AUDITORIJOS VALDYMAS (16 akad. val.)
 • BENDRAVIMAS SU SUNKIAIS KLIENTAIS (16 akad. val.)
 • BUHALTERINĖS APSKAITOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)
 • DARBO ORGANIZAVIMAS IR LAIKO VALDYMAS (16 akad. val.)
 • EFEKTYVUS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
 • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (16 akad. val.)
 • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR ĮVEIKA (16 akad. val.)
 • STRESO IR SPAUDIMO VALDYMAS (16 akad. val.)
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)

Parengtos mokymo programos:

 • BYLŲ DĖL NORMINIŲ ADMINISTRACINIŲ AKTŲ TEISĖTUMO TYRIMO PRAKTIKA, NAGRINĖJANT ADMINISTRACINES BYLAS, SUSIJUSIAS SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮGALIOJIMAIS (8 akad. val.)
 • DARBO TEISĖS TAIKYMAS SENIŪNIJOJE (8 akad. val.)
 • EFEKTYVUS BENDRAVIMAS APTARNAUJANT KLIENTUS (8 akad. val.)
 • EMOCINIS INTELEKTAS (8 akad. val.)
 • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (8 akad. val.)
 • SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO STRATEGIJA (8 akad. val.)
 • ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI (8 akad. val.)
 • KONFLIKTŲ VALDYMAS (8 akad. val.)
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA IR JOS PRIEMONIŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (8 akad. val.)
 • STRESO VALDYMAS (8 akad. val.)
 • LAIKO VALDYMAS (8 akad. val.)
 • ORGANIZACIJOS KULTŪRA IR VIDINIS MIKROKLIMATAS (8 akad. val.)
 • BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI (8 akad. val.)
 • BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR NEVERBALINIS BENDRAVIMAS (8 akad. val.)
 • BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS SENIŪNIJOSE (8 akad. val.)
 • IŠMOKŲ VAIKAMS IR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS BEI PRAKTINIS TAIKYMAS (8 akad. val.)
 • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (8 akad. val.)
 • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR ŠEIMOS POLITIKA (8 akad. val.)
 • STRESAS IR STRESO ĮVEIKOS BŪDAI (8 akad. val.)
 • VEIKLOS IR FINANSINIS AUDITAS, VIDAUS AUDITAS (8 akad. val.)
 • DARBO TEISĖ (8 akad. val.)
 • BENDRAVIMO IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (8 akad. val.)
 • FINANSINIS AUDITAS. AUDITO ĮRODYMAI (8 akad. val.)
 • VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (8 akad. val.)
 • FINANSINIS AUDITAS (8 akad. val.)
 • VEIKLOS AUDITO PLANAVIMAS (8 akad. val.)
 • BENDRAVIMO IR BENDRUOMENIŠKUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (8 akad. val.)
 • FINANSŲ VALDYMO PAGRINDAI (7 akad. val.)
 • SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROBLEMOS IR PLĖTRA (7 akad. val.)
 • DARBAS SU KLIENTAIS (6 akad. val.)
 • DERYBOS (6 akad. val.)
 • KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (6 akad. val.)
 • REPREZENTAVIMO ĮGŪDŽIAI (6 akad. val.)
 • KOKYBĖS VALDYMAS (6 akad. val.)
 • KŪRYBINIS MĄSTYMAS (6 akad. val.)
 • PROJEKTŲ VADYBA (6 akad. val.)