VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ BEI BUVUSIŲ PAREIGŪNŲ REABILITACIJA

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai į VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“ nukreipiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“(2017 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-203 šis įsakymas pakeistas)  .
Apie reabilitacijos reikalingumą sprendžia  Lietuvos Respublikos Medicinos centro (toliau-Medicinos centras)  gydytojas arba  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertina kokia yra paciento sveikatos būklė, ligos sunkumo laipsnis.
Centre "Dainava" gydomi pareigūnai, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis (įstaigai išduota licencija stacionarinei medicininei reabilitacijai II: kraujotakos sistemos ligos). Centre taip pat teikiamos prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugos. Vieno lovadienio kaina 56,30 eurų.

Kokia reabilitacinio gydymo rūšis bus pasirinkta, kokia bus gydymo trukmė, priklauso nuo paciento būklės ir ligos sunkumo.

 

ATVYKSTANTYS Į CENTRĄ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAI PRIVALO TURĖTI :

  1. Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį užpildo Medicinos centro gydytojas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, o siuntimo prevencinei,  postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai atveju, jei poreikį prevencinei ar postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai nustatė vidaus reikalų statutinės įstaigos psichologas, papildomai pateikti vidaus reikalų statutinės įstaigos psichologo rašytinę rekomendaciją.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Tarnybinį pažymėjimą (pareigūnai) / pensininko pažymėjimą (buvę pareigūnai).

Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą (jeigu jis išduotas) medicininės reabilitacijos laikotarpiu tęsia Centro gydytojas.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai gali registruotis reabilitacijai 2023-iems metams, buvusieji pareigūnai - 2024-iems metams.

Informacija pasiteiravimui: 8 313 59100, registratura@centrasdainava.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-02-05