VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ BEI BUVUSIŲ PAREIGŪNŲ REABILITACIJA

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai į VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“ nukreipiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Apie reabilitacijos reikalingumą sprendžia gydantis gydytojas, įvertina kokia yra paciento sveikatos būklė, ligos sunkumo laipsnis.

Centre "Dainava" gydomi pareigūnai, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis (įstaigai išduota licencija stacionarinei medicininei reabilitacijai II: kraujotakos sistemos ligos).

Kokia reabilitacinio gydymo rūšis bus pasirinkta, kokia bus gydymo trukmė, priklauso nuo paciento būklės ir ligos sunkumo.

 

ATVYKSTANTYS Į CENTRĄ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAI PRIVALO TURĖTI :
  1. Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį užpildo šeimos gydytojas arba gydantis gydytojas specialistas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Tarnybinį pažymėjimą / pensininko pažymėjimą.
  4. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą medicininės reabilitacijos laikotarpiu tęsia Centro gydytojas.

Šiuo metu pensininkai (buvę pareigūnai) medicininei reabilitacijai, finansuojamai valstybės biudžeto lėšomis, centre "Dainava" nepriimami.

Informacija pasiteiravimui: 8 313 59100