interreg

Projektas „Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus“
(Nr. LT-PL-3R-220) 

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ kartu su Augustovo Ilgalaikės globos namais (pagrindinis gavėjas) įgyvendina Projektą „Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus“. Projekto Nr. LT-PL-3R-220. Projektas finansuojamas Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos (4 prioritetas „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“) lėšomis. Bendra projekto vertė 965 009,18 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio 1 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2020 m. rugsėjo 30 d.

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų siekiant plėtoti labiau integruotas, geresnės kokybės viešąsias paslaugas bei gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Projekto uždaviniai:

  • pagerinti tarpvalstybinių sveikatos priežiūros ilgalaikės priežiūros ir reabilitacijos institucijų infrastruktūrą.
  • stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje.
  • gerinti darbuotojų, dirbančių pasienio ilgalaikės sveikatos priežiūros ir reabilitacijos institucijose, gebėjimus ir kompetencijas.

 

***********************************************************************************************************************

Projektas "Inovatyvi psichologinė reabilitacija"

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ kartu su sveikatos priežiūros institucija "Gardino universitetine klinika" ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru įgyvendina Projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. Projekto Nr. ENI-LLB-1-052. Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 prioritetas " Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms") lėšomis. Bendra projekto vertė 949 492,46 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio 25 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą įvairioms grupėms - buvusiems pareigūnams, vyresniems žmonėms. Įvykdžius projektą, bus pagerintos sąlygos pacientams visose projekte dalyvaujančiose institucijose, regione pagerės sveikatos priežiūros pasalugų prieinamumas ir bus pristatytos naujos socialinės paslaugos.

Naudingos nuorodos:

Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

EuropeAID

Projekto partneris Baltarusijos Respublikoje Gardino universitetinė klinika skelbia viešą atvirą konkursą:

Organizacija

Sveikatos priežiūros institucija “Gardino universitetinė klinika”

Pašto kodas, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas

Baltarusijos Respublika, 230023, Gardinas, Bulvaras Lenin Komsomol, 52. tel. + 375-152-41-41-14, faks. + 375-152-43-62-30, el. paštas: zakupki_gokb@mail.ru

Viešojo pirkimo procedūra

Tarptautinis atviras konkursas

Procedūros pradžia

2020.02.11

Paklausimų dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo perkančiajai organizacijai teikimo galutinis terminas

2020.02.27

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimus teikia iki

2020.03.08

Pasiūlymo pateikimo terminas

2020.03.19 14-00

Susipažinimo su pirkimo pasiūlymais data ir laikas

2020.03.19 15-00

Pranešimas apie pirkimo nugalėtoją

2020.04.17

Sutarties pasirašymo data

 

Daugiau informacijos ir pirkimo dokumentacija:

http://gocb.by/news/archive/2020/01/priglashaem-vas-k-uchastiu.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76429-2020:TEXT:EN:HTML

Projekto partneris Baltarusijos Respublikoje Gardino universitetinė klinika skelbia viešą atvirą konkursą:

Organizacija

Sveikatos priežiūros institucija “Gardino universitetinė klinika”

Pašto kodas, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas

Baltarusijos Respublika, 230023, Gardinas, Bulvaras Lenin Komsomol, 52. tel. + 375-152-41-41-14, faks. + 375-152-43-62-30, el. paštas: zakupki_gokb@mail.ru

Viešojo pirkimo procedūra

Tarptautinis atviras konkursas

Procedūros pradžia

2019.12.02

Paklausimų dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo perkančiajai organizacijai teikimo galutinis terminas

2019.12.17

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimus teikia iki

2019.12.27

Pasiūlymo pateikimo terminas

2020.01.08 14-00

Susipažinimo su pirkimo pasiūlymais data ir laikas

2020.01.08 15-00

Pranešimas apie pirkimo nugalėtoją

2020.01.27

Sutarties pasirašymo data

2020.02.10

Daugiau informacijos ir pirkimo dokumentacija:

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:570453-2019:TEXT:EN:HTML
http://gocb.by/news/archive/2019/12/priglashaem-vas-k-uchastiyu-v-proczedure-zakupki.html

Projekto partneris Baltarusijos Respublikoje Gardino universitetinė klinika skelbia viešą atvirą konkursą:

Organizacija

Sveikatos priežiūros institucija “Gardino universitetinė klinika”

Pašto kodas, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas

Baltarusijos Respublika, 230023, Gardinas, Bulvaras Lenin Komsomol, 52. tel. + 375-152-41-41-14, faks. + 375-152-43-62-30, el. paštas: zakupki_gokb@mail.ru

Viešojo pirkimo procedūra

Atviras konkursas paskelbtas programos teritorijoje

Procedūros pradžia

2019.09.25

Paklausimų dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo perkančiajai organizacijai teikimo galutinis terminas

2019.09.30 16-30

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimus teikia iki

2019.10.03

Pasiūlymo pateikimo terminas

2019.10.07 14-00

Susipažinimo su pirkimo pasiūlymais data ir laikas

2019.10.07 14-30

Pranešimas apie pirkimo nugalėtoją

2019.10.11

Sutarties pasirašymo data

2019.10.21

Daugiau informacijos ir pirkimo dokumentacija:

http://www.icetrade.by/tenders/all/view/749257
http://gocb.by/news/archive/2019/09/priglashaem-vas-k-uchastiyu-v-proczedure-zakupki.html

 

Informacija atnaujinta 2020-02-19