„VšĮ Valstybės ir savivaldybių  tarnautojų mokymo centras „Dainava“ , Maironio g. 22, LT-66116 Druskininkai,  skelbia konkursą  Mokymo dalies vadovo pareigybei užimti.

Pretendentų  kvalifikaciniai reikalavimai :

  1. turėti aukštąjį universitetinį  ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais,  reglamentuojančiais valstybės tarnautojų mokymo organizavimo ypatumus, viešosios įstaigos darbo specifiką;
  3. mokėti anglų, rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
  4. mokėti dirbti  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet  Explorer kompiuterių programomis;
  5. mokėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pretendentai adresu  Maironio g. 22, LT-66116 Druskininkai, turi pateikti:

  1. Prašymą.
  2. Pasą ar asmens tapatybės kortelę ir jų kopijas.
  3. Diplomą ir jo kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, tikrintą viename iš Akredituotų centrų.

(Akredituotų centrų sąrašą rasite  http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautojų-atranka/užsienio-kalbu-mokejimo-tikrinimas-480.html).
Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba registruotu laišku.  Jei dokumentai siunčiami registruotu  laišku, pateikiamos tik dokumentų kopijos, patvirtintos  notaro.
Pretendentų dokumentai priimami  14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pretendentų atrankos būdas: Pokalbis su Centro „Dainava“ direktore.
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti: telefonu Nr. 8 313 59090.