VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO "DAINAVA" BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ (toliau – Centras) veiklos strategija – tai kryptinga įmonės veikla, padedanti rasti tinkamiausią  būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti Centro, kaip viešosios įstaigos, vertę.

2. Vadovaujantis Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” Centras yra įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

3.Centras savo veikla dalyvauja Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. Įsakymu Nr. 1V-217. Centras vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane numatytą programą „Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra“. Šios programos tikslas – gerinti teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų atranką, sveikatos priežiūrą, reabilitaciją, uždavinys – didinti pareigūnų (buvusių pareigūnų) reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę.

 

Informacija atnaujinta 2018-05-25