Paaiškinimas dėl sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

Paaiškinimas dėl sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

2021 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

2020 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

2019 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

2018 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

2017 METAIS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Įsakymas dėl 2016m. balandžio 1d. Įsakymo Nr.A-12 "Dėl Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro "Dainava" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Šiuo metu vykdomas supaprastintas atviras konkursas „Medicinos įrangos (balneologinių vonių) įsigijimas. Tiekėjai pasiūlymus gali teikti CVP IS priemonėmis iki 2017 m. balandžio 10 d. 13.00 val.  Šio pirkimo vertė be PVM yra 26664,46 EUR (nurodoma 2017 m. planuojamų atlikti pirkimų sąraše). Vonios_konkursas_salygos.doc, Sutarties projektas priedas nr.3.doc, Technine specifikacija 2 priedas.docx .

Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomas mažos vertės pirkimas „Paprastojo remonto darbų įsigijimas“. Tiekėjai susipažinti su pirkimo dokumentacija ir teikti pasiūlymus CVP IS priemonėmis gali iki  2017 m. kovo 31 d.

2017 m. I ketvirtį bus vykdomas supaprastintas konkursas „Mėsos, vištienos mėsos ir mėsos gaminiams“ įsigyti: 2017m. Mėsos, vištienos mėsos, mėsos gaminių įsigijimo techninių specifikacijų projektas

2017m. I ketvirtį bus vykdomas supaprastintas atviras konkursas „Medicinos įrangos (balneologinių vonių)“ įsigijimui: 2017m. Balneologines_vonios_techniniu_specifikaciju_projektas

.

.

Informacija atnaujinta 2021-03-19

.